Sprzęt do integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna – co to jest?

Integracja sensoryczna to nic innego jak przetwarzanie informacji zmysłowych pochodzących z wielu zmysłów:

  • wzroku,
  • słuchu,
  • dotyku,
  • smaku,
  • węchu,
  • ruchu,
  • świadomości ciała.

Zaburzenia lub dysfunkcje integracji sensorycznej mogą utrudniać dokładną interpretację informacji sensorycznych, tolerowanie bodźców sensorycznych (takich jak zapachy, dotyk, tekstura jedzenia lub ubrania), wykonywanie rutynowych zadań związanych z umiejętnościami czuciowo-motorycznymi i uczestnictwo w codziennych czynnościach.

Pomocne mogą być produkty terapeutyczne do integracji sensorycznej i narzędzia terapii zajęciowej.

Nasze produkty do intergracji sensorycznej oraz zabawki sensoryczne to popularne produkty do integracji sensorycznej i narzędzia terapii zajęciowej, powszechnie używane i zalecane przez terapeutów SI w leczeniu zaburzeń przetwarzania sensorycznego.