Przed dokonanie zakupów, prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Monesi.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monesi Sylwester Kucharski , ul. Szczecińska 5, 42-202 Częstochowa NIP: 772-221-95-79.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej oferty w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
  1. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Monesi Sylwester Kucharski

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: monesi@monesi.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Szczecińska 5, 42-202 Częstochowa

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. Dane firmy: 
Sklep internetowy Monesi.pl dostępny jest pod adresem https://monesi.pl. Siedziba firmy znajduje się w Częstochowie, a jej właścicielem jest Sylwester Kucharski.

2. Składanie zamówień:

Zamówienia można składać poprzez stronę internetową firmy Monesi: https://monesi.pl (formularz zamówienia dostępny jest przez cały tydzień o dowolnej porze).
W odpowiedzi automatycznie przesyłamy maila potwierdzającego  przyjęcie zamówienia. Termin jego realizacji  uzależniony jest od dostępności danego sprzętu w magazynie ( informacja znajduje się w opisie produktu). W przypadku braku produktu w danej chwili firma Monesi niezwłocznie informuje o tym Klienta.

Zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem Monesi.pl jest moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule „Twoje potwierdzenie do zamówienia z (tutaj data zamówienia)”

Towar jest gotowy do wysyłki (pod warunkiem uiszczenia wszystkich należności) po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o tytule „Twoje zamówienie (tutaj data złożenia zamówienia) jest zrealizowane”.

3. Kontakt ze sklepem:

Telefoniczny pod nr tel.: 510 321 534

Poniedziałek – piątek w godz. 07:00 – 19:00

Sobota w godz. 10:00 – 18:00

e-mail: monesi@monesi.pl

lub poprzez formularz kontaktowy na stronie  sklepu www.monesi.pl

4. Ceny produktów:

Cena każdego produktu znajduje się obok jego zdjęcia i jest ceną brutto. Płatność może być dokonywana jako: przedpłata przelewem lub płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera.

Dla zamówień z ośrodków publicznych (szkoły, przedszkola, żłobki, domy dziecka itp.) oferujemy termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

Brak pełnej opłaty za zamówiony przedmiot (cena przedmiotu + cena wysyłki (w przypadku odbioru osobistego – cena przedmiotu)) oznacza, że towar pozostaje własnością firmy Monesi Sylwester Kucharski.

Dane do przedpłaty przelewem: ING Bank Śląski,

nr konta: 27 1050 1142 1000 0092 1670 2168

5. Faktura:
Do każdego zakupionego produktu wystawiamy fakturę VAT.

Podczas składania zamówienia Klient musi koniecznie podać wszystkie niezbędne dane do faktury.

6. Wysyłka zamówienia:

Zamówiony towar jest wysyłany pod wskazany adres przeważnie w ciągu 1-3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). W przypadku, gdy produkt wymaga dłuższego czasu realizacji, termin wysyłki uzgadniany jest przez nas indywidualnie. Przy każdym z przedmiotów widnieje informacja, iż koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów.

7. Koszty wysyłki:

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej. Koszt przesyłki to 25 zł.. Podana cena dotyczy paczek o standardowym wymiarze (30x30x50 cm), regularnym kształcie (sześcian, prostopadłościan) i wadze do 20 kg. W przypadku paczek o nieregularnym kształcie  oraz gabarytowych cena za przesyłkę będzie indywidualnie ustalana i podana do wiadomości Klienta w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sklep nie nalicza automatycznie kosztów wysyłki. Przed dokonaniem wpłaty za zakupiony towar Klient musi zwrócić się do nas o podanie kwoty wysyłki do danego/danych przedmiotów. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów. Możliwy jest odbiór osobisty uzgadniany indywidualnie (telefonicznie lub e- mailowo). W niektórych przypadkach możemy dowieźć zamówiony towar do klienta (ceny uzgadniane indywidualnie).

8. Reklamacja:

Przy odbiorze przesyłki, należy koniecznie w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki i stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy spisać protokół z kurierem. Brak protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem jest jednoznaczne z tym, że towar odebrany został jako 100% sprawny. W tym przypadku firma Monesi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia.

Jeżeli towar jest fabrycznie uszkodzony, należy skontaktować się z nami maksymalnie w ciągu 2 dni od daty otrzymania przesyłki. Po złożeniu reklamacji, oraz uzgodnieniu i potwierdzeniu z nami jej warunków, paczkę należy odesłać na własny koszt na nasz adres. Po uznaniu zasadności reklamacji, wysyłamy nowy towar (na koszt Sprzedającego) lub zwracamy pieniądze na konto Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

Odsyłany sprzęt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.

9. Zwroty:

Zgodnie z ustawą z 14 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu po czym zwrócić towar do Monesi.pl w nienaruszonym stanie (towar nie był używany, jest w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu). Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres:

Monesi Sylwester Kucharski
ul. Szczecińska 5

42-202 Częstochowa
z dopiskiem „zwrot towaru”.

Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane przez firmę Monesi.pl. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Firma Monesi.pl dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, pod warunkiem otrzymania od Klienta niezbędnych danych (numeru konta bankowego lub innych danych umożliwiających zwrot należności).

10. Dane osobowe:

Rejestrując się w sklepie Monesi.pl, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia, a także otrzymanie informacji drogą elektroniczną o akcjach promocyjnych w Monesi.pl. W każdej chwili Klient może zrezygnować z dalszego informowania o akcjach promocyjnych, wysyłając na adres kontaktowy sklepu e-maila z tematem: „STOP PROMOCJE”
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

11. Warunki końcowe:

Obecność produktów na stronie internetowej sklepu Monesi.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.